• trivelig arbeid sammen som birøkter

  • FRA HAGEN

  • HONNINGBORDET med Sommer - og Lynghonning

    400 gr (glass) -kr 100 / 125,-
    1 kg (glass) -kr 200 /250,-
    2 kg (plastspann) - kr 370/450

TOM SVETTER OVER SÅ MYE HONNING !