jeg reparerer/restaurere gamle sendingskorger og annet tægerarbeid.