• VERKSTEDET i 1 etasje

  • MASKINVERKSTEDET i kjelleren